Nieuwe boeken

met onder andere links naar: inhoudsopgaven, webpages van/over auteurs en uitgevers

 

Te verschijnen

(alfabetisch geordend per maand)

 

Boeken van en over bekende filosofen, ethici en denkers (alfabetisch)

 

Stand

19 oktober 2021

 

2021

2022

 

A-Fre

Gad-M

N-Se

Slo-Z

Gebundeld

 

Verschenen

(alfabetisch per jaar)

 

 

Binnengelopen

(chronologisch)

 

 

Besproken

(chronologisch)

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2000-2005

 

Epidemie als politiek. De uitzonderingstoestand als het ‘nieuwe normaal’, Giorgio Agamben, Amsterdam, StarfishBooks, 2021, inhoudachterflap

 

Walter Benjamin. In het teken van Saturnus, Susan Sontag en Hannah Arendt, Amsterdam, Octavo, 2021, inhoudachterflap

 

Denken over democratie, F.-J. van Triest, J. de Ruijter, O. Spoelstra, H. van Doremalen, Rotterdam, Lemniscaat, 2021, inhoudachterflap

 

Kwetsbare waardigheid. Ethiek aan het begin en einde van het leven, Chris Gastmans, Antwerpen, PelckmansPro, 2021, inhoudachterflap

 

Terreur van God? Een verhandeling over het Offer van Abraham en het godsgeloof, A. van Harskamp, Utrecht, Eburon, 2021, inhoudachterflap

 

De betere mens. Een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief, B.-J. Heusinkveld, Utrecht, Eburon, 2021, inhoudachterflap

 

De verweesde school. Kennis, geloof en onderwijs in een democratische samenleving, J. de Mönnink en Jan Dirk Imelman, Leusden, IVSW, 2021, inhoudachterflap

 

Rechtsgelijkheid voor de natuur. Waarom niet-menselijk leven rechten verdient, E. Kaptein, Leusden, IVSW, 2021, inhoudachterflap

 

Moorddadige identiteiten, Amin Maalouf, Leuven, Davidsfonds, 2021, inhoudachterflap

 

Tegen totalitarisme. Essays over politiek en literatuur, George Orwell, Leusden, IVSW, 2021, inhoudachterflap

 

Europa, Europa. Humanisme als racisme, Th.C.W. Oudemans, Amsterdam, Prometheus, 2021, inhoudachterflap

 

De emotionele mens. Waarom onze emoties bepalen wie we zijn, A. Vingerhoets, Utrecht, AmboAnthos, 2021, inhoudachterflap

 

Het pluisbloemeffect. Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt, Y. Denier, Leuven, LannooCampus, 2021, inhoudachterflap

 

Over geweld, herdruk, Hannah Arendt, Amsterdam, Olymus, 2021, inhoudachterflap

 

“Look At Me and Be Appalled”. Essays on Job, Theology, and Ethics. An Interdisciplinary Dialogue, S.E. Balentine, Leiden Brill, 2021, inhoudachterflap

 

Macht en onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting,, herdruk, Tineke Beeckman, Amsterdam, BezigeBij, 2021, inhoudachterflap

 

The Idea of Europe. The Clash of Projections, V. Biti, J. Leerssen and V. Liska, eds., Leiden Brill, 2021, inhoudachterflap

 

Pragmatic Nonviolence. Working toward a Better World, A. Fitz-Gibbon, Leiden, BrillRodopil, 2021, inhoudachterflap

 

Inhuman Educations. Jean-François Lyotard, Pedagogy, Thought, D.R. Ford, Leiden, BrillSense, 2021, inhoudachterflap

 

Homo Digitalis. Hoe digitalisering ons meer mens maakt, T. Geerts, Tielt, Lannoo, 2021, inhoudachterflap

 

Prooi. Immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten, Ayaan Hirsi Ali, Amsterdam, AtlasContact, 2021, inhoudachterflap

 

Alles over wie ik ben, Stine Jensen, Alkmaar, Kluitman, 2021, inhoudachterflap

 

Onrust en samenleven in Europa Over rechtvaardigheid, duurzaamheid en participatie, W. Van laer, Antwerpen, Garant, 2021, inhoudachterflap

 

How to Critique Authoritarian Populism. Methodologies of the Frankfurt School, J. Morelock, ed., Leiden, Brill, 2021, inhoudachterflap

 

Spinozaland. De ontdekking van de vrijheid – Amsterdam, 1677, Maxime Rovere, Amsterdam, Balans, 2021, inhoudachterflap

 

The Invention of Duty. Stoicism as Deontology, J. Visnjic, Leiden, Brill, 2021, inhoudachterflap

 

Beauvoir in Time, M. Altman, Leiden, BrillRodopil, 2020, inhoudachterflap

 

The Ideological Condition. Selected Essays on History, Race and Gender, H. Bannerji, Leiden, Brill, 2020, inhoudachterflap

 

Art and Labour. On the Hostility to Handicraft, Aesthetic Labour and the Politics of Work in Art, D. Beech, Leiden, Brill, 2020, inhoudachterflap

 

Reimaging Zen in a Secular Age. Charles Taylor and Zen Buddhism in the West, A. van der Braak, Leiden, BrillRodopil, 2020, inhoudachterflap

 

Expanding and Restricting the Erotic. A Critique of Current and Past Norms, L. Buttigieg, S. Kanaouti, L. Martinez Evangelista and R.S. Stewart, eds., Leiden, BrillRodopil, 2020, inhoudachterflap

 

An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today, J. Chotaš and T. Matějčková, eds., Leiden, Brill, 2020, inhoudachterflap

 

Les philosophes face au vice, de Socrate à Augustin, C. Veillard, O. Renaut and D. El Murr, eds., Leiden, Brill, 2020, inhoudachterflap

 

De andere Spinoza. De twee wegen naar het ware geluk, Herman De Dijn, Antwerpen, Polis, 2020, inhoud

 

Een andere kijk op scholen, M. Althuizen, E. de Boer en N. van Kordelaar, Amsterdam, SWP, 2020, inhoudachterflap

 

De egel en de vos, 2e druk, Isaiah Berlin, Leusden, ISVW, 2020, inhoudachterflap

 

De architectuur van het geluk, mid-price editie, Alain de Botton, Amsterdam, Olympus, 2020, achterflap

 

De overvloed. Essays, Annie Dillard, Amsterdam, AtlasContact, 2020, inhoudachterflap

 

Hek. De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied, M. Drenthen, Gorredijk, BornmeerNoordboek, 2020, inhoudachterflap

 

Hannah Arendt. Over liefde en kwaad. De biografie, Ann Heberlein, Utrecht, Spectrum, 2020, inhoudachterflap

 

Onze vrijheid zit in een wurggreep. En daar kunnen we wat aan doen!, J. van der Horst, Amsterdam, SWP, 2020, inhoudachterflap

 

Vredeseducatie in de krijgsmacht, F. van Iersel red., Utrecht, Eburon, 2020, inhoudachterflap

 

Spinoza en de weg naar het geluk. Een filosofie van de eenvoud, Frédéric Lenoir, Amsterdam, Balans, 2020, inhoudachterflap

 

Eros. Een handleiding voor wie leeft en liefheeft, B. Loos, Antwerpen, Polis, 2020, inhoudachterflap

 

Van wie is je leven? Cultuurgeschiedenis van de zelfdoding, T. Macho, Utrecht, TenHave, 2020, inhoudachterflap

 

Een prachtig leven. Hoe vind je zin in je bestaan?, F. Martela, Amsterdam, AmboAnthos, 2020, inhoud achterflap

 

Moraal, Jonathan Sacks, Utrecht, Kok, 2020, inhoudachterflap

 

De tirannie van verdienste. Over de toekomst van de democratie, Michael J. Sandel, Utrecht, TenHave, 2020, inhoudachterflap

 

De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn, 21e druk, mid-price editie, Frans de Waal, Amsterdam, Olympus, 2020, inhoud

 

Verkeerd verbonden. Waarom sociale media ons eenzaam maken en hoe je dit kunt voorkomen, C. Zweistra, Utrecht, KokBoekencentrum, 2020, inhoudachterflap

 

Silence, Implicite et Non-Dit chez Rousseau / Silence, the Implicit and the Unspoken in Rousseau, B. Weltman-Aron, P. Westmoreland en O. Mostefai, red., Leiden, BrillRodopi, 2020, inhoudachterflap

 

Het misantropisme van het rechtsdenken, L. Frederix, Antwerpen, Garant, 2020, inhoudachterflap

 

Wat is dan goed?, S. Akkerman, Rotterdam, Lemniscaat, 2020, inhoudachterflap

 

Verantwoordelijkheid en oordeel, Hannah Arendt, Rotterdam, Lemniscaat, 2020, inhoudachterflap

 

Identiteit. Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek, mid-price editie, Francis Fukuyama, Amsterdam, AtlasContact, 2020, inhoudachterflap

 

Wat is goed, wat is kwaad?, Filosofie voor kinderen, O. Brenifier, Antwerpen, Infodok, 2020, achterflap

 

Wat voel ik?, Filosofie voor kinderen, O. Brenifier, Antwerpen, Infodok, 2020, achterflap

 

Democratie. De macht van de massa?, Carl Devos, Antwerpen, AcademiaPress, 2020, inhoudachterflap

 

Wat we van de Duitsers kunnen leren, Susan Neiman, Rotterdam, Lemniscaat, 2020, inhoudachterflap

 

Het filosofisch gesprek, K. Van Rossem, Leuven en Leusden, LannooCampus en ISVW, 2020, inhoudachterflap

 

Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter, Rüdiger Safranski, Amsterdam, AtlasContact, 2020, inhoudachterflap

 

Pleidooi tegen enthousiasme. Als waarheid een kwestie van smaak wordt, Coen Simon, Amsterdam, BezigeBij, 2020, inhoudachterflap

 

Brill's Companion to Camus. Camus among the Philosophers, Brill's Companions to Philosophy: Contemporary Philosophy, 5, M. Sharpe, M. Kałuża and P. Francev, eds., Leiden, Brill, 2020, inhoud

 

Jean-Jacques Rousseau. The Division of Labour, The Politics of the Imagination and The Concept of Federal Government, History of European Political and Constitutional Thought, 2, M. Sonenscher, Leiden, Brill, 2020, inhoud

 

European Populism and Human Rights, International Studies in Human Rights, 130, J. Vidmar, Leiden, BrillNijhoff, 2020, inhoud

 

Democracy and Anti-Democracy in Early Modern England 1603–1689, C. Cuttica and M. Peltonen, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

De juiste zet. Wat schaken je leert over het leven, Jonathan Rowson, Amsterdam, AtlasContact, 2020, inhoudachterflap

 

Denken als ambacht. Wat universiteiten kunnen bijdragen, R. Abma, Nijmegen, ValkhofPers, 2020, inhoudachterflap

 

Plato en de sofisten. Een spiegel voor onze tijd, E. Cohen de Lara, red., Nijmegen, ValkhofPers, 2020, inhoudachterflap

 

Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie, J. Chaplin e.a., Amsterdam, BuijtenSchipperheijn, 2020, inhoudachterflap

 

Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800, D. Bos en J. Exalto, red., Utrecht, Kok, 2019, inhoudachterflap

 

De ideale universiteit, F. Cohen, Amsterdam, Prometheus, 2020, inhoudachterflap

 

De essentie van Arendt, L. Goorden, Leusden, ISVW, 2020, inhoudachterflap

 

Stop met redelijk zijn. Het leven is geen debat, E. Gordon-Smith, Utrecht, TenHave, 2020, inhoudachterflap

 

Mens/onmens. Essay, Bas Heijne, Amsterdam, Prometheus, 2020, inhoudachterflap

 

Waarom liefde eindigt. Een onderzoek naar relaties in de 21e eeuw, Eva Illouz, Utrecht, TenHave, 2020, inhoudachterflap

 

De onzichtbare maat. Archeologie van goed en kwaad, Andreas Kinneging, Amsterdam, Prometheus, 2020, inhoudachterflap

 

Contra Kant, E. Rutten, Utrecht, Kok, 2020, inhoudachterflap

 

Religie herzien. Voorbij het wij-zij denken van seculier vs. religieus, J. Slaats, Leuven, Davidsfonds, 2020, inhoudachterflap

 

Ethiek voor financiële professionals, G. Verstegen en A. Soppe, Deventer, ManagementImpact, 2020, inhoudachterflap

 

De grote verkilling, Geert van Istendael, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Met Nietzsche de bergen in. Word wie je bent, J. Kaag, Utrecht, TenHave, 2019, inhoud

 

De feilbare mens, waarom ongelijkheid zo slecht nog niet is, Kees Vuyk, Utrecht, TenHave, 2019, inhoud

 

Vrijheid, A. Braeckman, Antwerpen, LannooCampus, 2019, inhoudachterflap

 

Geluk, G. Van Riel, Antwerpen, LannooCampus, 2019, inhoudachterflap

 

None so Fit to Break the Chains. Marx's Ethics of Self-Emancipation, D. Swain, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Contemporary Russian Conservatism. Problems, Paradoxes, and Perspectives, M. Suslov and D. Uzlaner eds., Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Verenigt u! Arbeid in de 21ste eeuw, T. Lijster, Amsterdam, Prometheus, 2019, inhoudachterflap

 

Wijsheid. Verklaard voor wie haar zoekt, Frédéric Lenoir, Antwerpen, Polis, 2019, 144 p., inhoudachterflap

 

De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar, Salomon Kroonenberg, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Bekentenissen van een afvallig milieuactivist, Paul Kingsnorth, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

De publieke sfeer in de 21e eeuw, H. Joosten, Leusden, ISVW, 2019, inhoudachterflap

 

In de schaduwen van morgen, Johan Huizinga, Leusden, ISVW, 2019, inhoudachterflap

 

Falend licht. Hoe het Westen de Koude Oorlog won maar de vrede verloor, Ivan Krastev en Stephen Holmes, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Migration and Islamic Ethics. Issues of Residence, Naturalization and Citizenship, R. Jureidini and S.F. Hassan, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Perspectives on Evil. From Banality to Genocide, K. Dihal, ed., Leiden, BrillRodopi, 2019, inhoud

 

Cognitive Kin, Moral Strangers? Linking Animal Cognition, Animal Ethics & Animal Welfare, J. Benz-Schwarzburg, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Ethische keuzes voor de toekomst, R. Cliquet en D. Avramov, Soesterberg, Aspekt, 2019, inhoudachterflap,

 

De eeuwige kop van Jood. Een geschiedenis van het antisemitisme, Ludo Abicht, Antwerpen, Vrijdag, 2019, inhoudachterflap

 

Interpreting Interreligious Relations with Wittgenstein: Philosophy, Theology and Religious Studies, G. Andrejč and D.H. Weiss eds., Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Is Human Life Absurd? A Philosophical Inquiry into Finitude, Value, and Meaning, R.A. Belliotti, Leiden, Brill-Rodopi, 2019, inhoud

 

Hegel for Social Movements, A. Blunden, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

De meeste mensen deugen Een nieuwe geschiedenis van de mens, Rutger Bregman, Amsterdam, deCorrespondent, 2019, inhoudachterflap

 

Het onbenoembare heden, Roberto Calasso, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2019, inhoudachterflap

 

Homo universalis. Een moreel kompas voor de problemen van onze tijd, K. van Egmond, Amsterdam, Singel, 2019, inhoud

 

Keywords in Radical Philosophy and Education. Common Concepts for Contemporary D.R. Ford, ed., Leiden, BrillSense, 2019, inhoud

 

Reaction Formations. Dialogism, Ideology, and Capitalist Culture. The Creation of the Modern Unconscious, J. Hall, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Ken jezelf. Inleiding in de filosofie, Y. Houtteman, Gent, OwlPress, 2019, inhoudachterflap

 

De school van het lijden, Søren Kierkegaard, Amsterdam, BuijtenSchipperhein, 2019, inhoudachterflap

 

Handboek Waarden in dialoog, 9e druk, A. Liégeois, Tielt, Lannoo, 2019, inhoudachterflap

 

Brill's Companion to the Reception of Socrates, C. Moore, ed., Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan, F. Obbema, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

De democratie denken, Pierre Rosanvallon, Nijmegen, Vantilt, 2019, inhoudachterflap

 

Het einde van de Megamachine, Fabian Scheidler, Rotterdam, Lemniscaat, 2019, inhoudachterflap

 

De dramatische samenleving. Een politieke cultuurgeschiedenis, K. Tindemans, Antwerpen, PelckmansPro, 2019, inhoudachterflap

 

Trust in Contemporary Society, M. Sasaki ed., Leiden, Brill, 2019 – Open Access

 

E.T.A. Hoffmann. Het leven van een sceptische fantast, Rüdiger Safranski, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Hoe de wereld denkt. Een mondiale geschiedenis van de filosofie, Julian Baggini, Amsterdam, NieuwAmsterdam, 2019, inhoudachterflap

 

The School of Doubt. Skepticism, History and Politics in Cicero's Academicam, Brill Studies in Skepticism, 1, O. Cappello, Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Intergenerational Equity. Environmental and Cultural Concerns, Th. Cottier, S. Lalani and C. Siziba eds., Leiden, BrillNijhoff, 2019, inhoud

 

Het leven als tragikomedie. Over humor, kwetsbaarheid en solidariteit, essay van de Maand van de Filosofie 2019, T. Fransen, Rotterdam, Lemniscaat, 2019, inhoudachterflap

 

Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, mid-price editie, Francis Fukuyama, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Kind en recht in filosofie, levensbeschouwing en verhalen, C. de Graaf, Antwerpen, Maklu, 2019, inhoudachterflap

 

Animal Experimentation. Working Towards a Paradigm Change, K. Herrmann and K. Jayne, eds., Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Philosophical Foundations of the African Humanities through Postcolonial Perspectives, H. Yitah and H. Lauer, eds., Leiden, BrillRodopi, 2019, inhoud

 

Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant, D. Loose, Nijmegen, VanTilt, 2019, inhoudachterflap

 

Erotic Subjects and Outlaws. Sketching the Borders of Sexual Citizenship, S. Petrella, ed., Leiden, Brill, 2019, inhoud

 

Speeddaten met Plato. Filosofie voor als je het even niet meer ziet zitten, M. Robert, Amsterdam, Balans, 2019, inhoudachterflap

 

Rijkdom. Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?, I. Robeyns, Amsterdam, Prometheus , 2019, inhoudachterflap

 

Leugens lezen. De keerzijde van de waarheid, Bettina Stangneth, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Verbijstering. Veelheid. Verschil, B. Vandenabeele, Antwerpen, PelckmansPro, 2019, inhoudachterflap

 

Mama's laatste omhelzing. Over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf, Frans de Waal, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoud

 

René Gude over René Descartes, René Gude, Leusden, ISVW, 2019, inhoudachterflap

 

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Waarom vooruitgang geen geloof is, Maarten Boudry, Antwerpen, Polis, 2019, inhoudachterflap

 

Van roofbouw naar opbouw. Oorsprong en ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse filosofie, W. Heeffer, Leusden, ISVW, 2019, inhoudachterflap

 

Terra socialis. Een nieuwe copernicaanse omwenteling, B. Michiels, Antwerpen, Maklu, 2018, inhoudachterflap

 

Nonviolence. Critiquing Assumptions, Examining Frameworks, M. Brown en K.G. Brown, eds., Leiden, BrillRodopi, 2018, inhoud

 

Het recht om mens te zijn. Mensenrechten als moreel kompas, W. De Graeve, Antwerpen, PelckmansPro, 2018, inhoudachterflap

 

Eenzaamheid. De impact van sociaal isolement, Manfred Spitzer, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Bekentenissen van een afvallige atheïst, D. Vanden Auweele, Antwerpen, Polis, 2019, inhoudachterflap

 

Creatieve evolutie, Henri Bergson, Leusden, ISVW, 2019, inhoudachterflap

 

Zwarte huid, witte maskers, Frantz Fanon, Amsterdam, Octavo, 2018, inhoudachterflap

 

Voor rede vatbaar. Een filosofisch woordenboek voor nederland, P. Frentrop, Amsterdam, Prometheus, 2019, achterflap

 

Vriend & vijand. Decadentie, ondergang, verlossing, Arnon Grunberg, Amsterdam, Prometheus, 2019, inhoudachterflap

 

Lastige waarheden. De knoop in de westerse ziel, O. El Hammouchi, Antwerpen, Polis, 2018,

inhoudachterflap

 

Wolf. Dertien essays over de vrouw, M. Laterveer, Amsterdam, AtlasContact, 2019, inhoudachterflap

 

Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime, Bruno Latour, Amsterdam, Octavo, 2018, inhoudachterflap

 

Filosofie (tijdschrift), 2018, afl. 4 ‘Neurowetenschap’, inhoud

 

Islamic Ethics and the Genome Question, Studies in Islamic Ethics, 1, M. Ghaly, ed., Leiden, Brill, 2018, open accessinhoud

 

Wat zou Aristoteles doen? Hoe oude filosofie je leven kan veranderen, Edith Hall, Utrecht, TenHave, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Oordelen. Waarom niemand je ooit zal begrijpen en de voordelen daarvan, Ziyad Marar, Utrecht, TenHave, 2018, inhoudachterflap

 

Gevangen in zwart wit denken. En hoe we kunnen ontsnappen, B. Tarawally, Utrecht, TenHave, 2018, inhoudachterflaptekst

 

The Market and the Oikos. The Relationship between Religion and Capitalism in Modern China, Ideas, History, and Modern China, 18, H. Derks, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Marx’s Philosophy of Revolution in Permanence for Our Day. Selected writings, Studies in Critical Social Sciences, 125, R. Dunayevskaya, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Encountering Crises of the Mind. Madness, Culture and Society, 1200s-1900s, History of Science and Medicine Library, 57, T. Laine-Frigren, J. Eilola en M. Hokkanen, eds., Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Marx on Capitalism. The Interaction-Recognition-Antinomy Thesis, Historical Materialism Book Series, 168, J. Furner, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

A Companion to the Spanish Renaissance, The Renaissance Society of America, 11, H. Kallendorf, ed., Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination, Brill Research Perspectives, H. Lau, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Culturele normen en religieuze waarden. Een sociaal-culturele analyse van en onderzoeksmodel voor cultuurverschillen, P. Boersema, Antwerpen, Garant, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Wildlife. Evolutie, ecologie, gevangenschap en gedrag, D. Claes, Antwerpen, Garant, 2018, inhoudachterflaptekst

 

De groene leugen. Duurzaamheid als verkooptruc, K. Hartmann, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Het koninkrijk van de angst. Een filosofische blik op angst als politieke emotie en de crisis van onze tijd, Martha Nussbaum, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Verlichting nu. Een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang, Steven Pinker, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Wat zegt de zaak?, reeks ‘Sociale Wetenschappen – Kruispunten’, nr. 7, R. Pinxten en S. Traey, Antwerpen, Garant, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Dijk van Europa, Paul Tang, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Glazen slijpen. Onderliggende denkramen in academisch onderwijs, E. Koster en R. Boschhuizen, Eindhoven, Damon, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Waarheid en democratie, L.Consoli en R. Tinnevelt, red., Nijmegen, ValkhofPers, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Handboek Zorgethiek in praktijk, M. Grypdonck, L. Vanlaere en M. Timmermann, Tielt, LannooCampus, 2018, inhoudachterflaptekst

 

De provocerende aarde. Over het lot van de mens in het antropoceen, Clive Hamilton, Utrecht, Klement, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Eigen soort eerst. Waarom dieren achterblijven, Hermes Sanctorum, Antwerpen, Houtekiet, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Het begrip angst, [Søren Kierkegaard] Vigilius Haufniensis, Amsterdam, BuijtenSchipperheijn, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Moderne levenskunsten. De mens en de kunst van het leven, deel 3, D. Kleinlugtenbelt, Eindhoven, Damon, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Daodejing. Het boek van de weg en de kracht, Laozi, Waarbeke, Synthese, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Links-Liberalisme. Een niet-populistisch antwoord op de crisis van de democratie, Herman Lauwers, Antwerpen, PelckmansPro, 2018, inhoudachterflaptekst

 

De feestneus van de filosofie. Een verkenning van Plato’s Symposion, H. Leliveld en M. Pieterse, Rotterdam, TIME-Rotterdam-Melanchthon, 2018, inhoud

 

De conservatieve revolte. Een ideeëngeschiedenis van de Fortuyn-opstand, M. Oudenampsen, Nijmegen, VanTilt, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Basisboek politieke filosofie, F. Rebel, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Actief socialisme en vrijheid. Ppleidooi voor hechtere linkse samenwerking, J. Schaaf, Eindhoven, Damon, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Skin in the game. Verborgen asymmetrieën in het dagelijks leven, Nassim Nicholas Taleb, Amsterdam, Nieuwezijds, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Kardinale deugden. Een inleiding tot het moderne leven, Rik Torfs, Antwerpen, Polis, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Kierkegaard en Het begrip angst, een leesgids, A. Visser, Amsterdam, BuijtenSchipperheijn, 2018, inhoudachterflaptekst

 

De diefstal van de eeuw. Hoe we onze privacy verloren én kunnen heroveren, J. Walraven, Antwerpen, VanHalewyck, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Over de mens, Roger Scruton, Amsterdam, AUP, 2018, inhoud

 

Filosofie (tijdschrift), 2018, afl. 5 ‘Sportfilosofie’, inhoud

 

Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden, M. Van den Bossche, Brussel, ASP, 2018, inhoud

 

De dood van Eurydice. Cultuurkritische gedachtenwisselingen met Simmel, Gehlen en Adorno, M. Bunneghem, Brussel, ASP, 2018, inhoud

 

Filosofie (tijdschrift), 2018, afl. 4 ‘Claude Lefort’, inhoud

 

De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen kan bevrijden, Alexander De Croo, Antwerpen, Polis, 2018, inhoudachterflap

 

Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen, Herman De Dijn, Antwerpen, Polis, 2018, inhoudachterflap

 

Tien argumenten om je sociale-media-accounts nu meteen te verwijderen, Jaron Lanier, Amsterdam, BusinessContact, 2018, inhoud

 

Samenleven met overtuigingen. Levensbeschouwing, democratie en wetenschap, P. Loobuyk, Antwerpen, PelckmansPro, 2018, inhoudachterflap

 

De ware vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt, L. Panhuysen, Amsterdam, Olympus, 2018, inhoud

 

Hypocrisie. Waarom je af en toe moet doen alsof, R. Peters, Antwerpen, Houtekiet, 2018, 144 p., inhoudachterflap

 

Basisboek filosofische antropologie, F. Rebel, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflap

 

God en de moraal. Een andere kijk op bijbelse ethiek, R. Zuurmond, Middelburg, Skandalon, 2018, inhoudachterflap

 

Transplant Tourism. An International and National Law Model to Prohibit Travelling Abroad for Illegal Organ Transplants, T.O. Adido, Leiden, Brill-Nijhoff, 2018, inhoud

 

The Critical Analysis of Religious Diversity, International Studies in Religion and Society, 32, L. Kühle, J. Borup en W. Hoverd (eds.), Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Fish, Justice, and Society, Human-Animal Studies, 19, C. Cusack, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Crimes against Humanity in the 21st Century. Law, Practice and Threats to International Peace and Security, R. Dubler SC and M. Kalyk, Leiden, Brill-Nijhoff, 2018, inhoud

 

Machiavelli on Freedom and Civil Conflict. An Historical and Medical Approach to Political Thinking, Thinking in Extremes, 2, M. Gaille, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Le plaisir à l’épreuve de la pensée. Lecture du Protagoras, du Gorgias et du Philèbe de Platon, Brill's Plato Studies Series, 1, E. Jouët-Pastré, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Genealogy of Obedience. Reading North American Dog Training Literature, 1850s-2000s, Human-Animal Studies, 20, J. Wlodarczyk, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Filosofie (tijdschrift), 2018, afl. 3 ‘Europa’, inhoud

 

Nieuw Atlantis, Francis Bacon, Amersfoort, ISVW, 2018, inhoudachterflap

 

Het raadsel van goed en kwaad. Over wat mensen beweegt, C. Brinkgreve, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflap

 

Alledaagse paradoxen, M. van den Broek, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflap

 

Confucius. De gesprekken, K. Schipper, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflap

 

Oud genoeg om dood te gaan. Over de vragen die iedereen zich ooit moet stellen, Barbara Ehrenreich, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflap

 

Waarom ras ertoe doet. De verholen waarheid over identiteit, Afua Hirsch, Amsterdam, AtlasContact, 2018, inhoudachterflap

 

Macht en slavernij. En verzet, bevrijding en vrijheid, reeks: Cahiers Campus Gelbergen, nr. 7, M. Karskens, Antwerpen, Garant, 2018, inhoudachterflap

 

Denklicht. De noodzaak van filosofieonderwijs, D. Kwast, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflap

 

Marx begrijpen. Een actuele inschatting van zijn denken, W. Weyns, Antwerpen, Houtekiet, 2018, inhoudachterflap

 

Wat moet? En wat is nodig? Over de filosofie van Rudolf Boehm, reeks: Sociale Wetenschappen – Kruispunten nr. 6, P. Willemarck, red., Antwerpen, Garant, 2018, inhoudachterflap

 

Frank Ankersmit: ‘De erfenis is op’. Waarom Europa zich opnieuw moet uitvinden, L. Wolters, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflap

 

Mit Fichte philosophieren. Perspektiven seiner Philosophie nach 200 Jahren, Fichte-Studien, 45, M.V. d’Alfonso, T. Kisser, P. Lohmann, J. Rivera de Rosales, eds., Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

Gender under Construction. Femininities and Masculinities in Context, At the Interface / Probing the Boundaries, 94, E. Glapka, Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

Peace, Culture, and Violence, Value Inquiry Book Series, Philosophy of Peace, 316, F. Gursozlu ed., Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

The Life of Reason in an Age of Terrorism, Value Inquiry Book Series: Philosophy in Spain, 314, C. Padrón and K.P. Skowroński, Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen, E. Rovers, Amsterdam, Prometheus, 2018, inhoud

 

De Duitse ideologie. I. Feuerbach en drie basisteksten van Karl Marx, Karl Marx en Friedrich Engels, Nijmegen, VanTilt, 2018, inhoudachterflap

 

De zieners. Toekomstvisioenen uit een verloren Europa, G. van Hengel, Amsterdam, AmboAnthos, 2018, inhoudachterflap

 

The Social Constructions and Experiences of Madness, At the Interface, Probing the Boundaries, vol. 96, J.-F. Pelletier and M. dos Santos, Leiden, Brill, 2018, inhoudachterflap

 

Bron en bestemming. Essays over literatuur en christendom, reeks Filosofiegewijs, 2, H. van Stralen, ’s-Hertogenbosch, GompelSvacina, 2018, inhoudachterflap

 

Op zoek naar de ziel van Europa. Een cultuurfilosofische verkenning, reeks Filosofiegewijs, 1, K. van der Wal, ’s-Hertogenbosch, GompelSvacina, 2018, inhoudachterflap

 

Filosofie (tijdschrift), 2018, afl. 2 ‘Merleau-Ponty’, inhoud

 

In naam van God. Elke dag een aanslag, Dirk Verhofstadt en Paul Cliteur, Antwerpen, Houtekiet, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Perspectives on Forgiveness. Contrasting Approaches to Concepts of Forgiveness and Revenge, At the Interface / Probing the Boundaries, 95, S. DiVietro and J. Kiper, eds., Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

Verzameld werk, Epictetus, Amsterdam, AtheneaeumPolakvanGennep, 2018, inhoudachterflaptekst

 

The Plant Contract. Art’s Return to Vegetal Life, Critical Plant Studies, 3, P. Gibson, Leiden, Brill-Rodopi, inhoud

 

Rationality and Decision Making. From Normative Rules to Heuristics, M. Hetmański, ed., Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

‘Filosoferen maakt een eind aan al het gezeur’. De woorden van Miriam van Reijen, F. Homan, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Human Enhancement / Dieren in ons midden = Themanummer Filosofie  Praktijk. Praktische problemen in filosofisch perspectief 38 (2017) nr. 4, Antwerpen, Garant, 2018, inhoud

 

Karakter. Deugden voor professionals, W. Sanderse en J. Kole, Leusden, ISVW, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten, W. Kusters, Rotterdam, Lemniscaat, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Who Decides? Competing Narratives in Constructing Tastes, Consumption and Choice, At the Interface / Probing the Boundaries, 97, N.B. Namaste and M. Nadales Ruiz, Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

De vrolijke wetenschap, Friedrich Nietzsche, Nijmegen, VanTilt, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Ethics and Aesthetics in Toni Morrison’s Fiction, Costerus New Series, 223, M. Palladino, Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

Darwins cijferslot. Onze eigen draai aan de evolutie, F.W. Saris, Amsterdam, Prometheus, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Dagelijks irrationeel. Over de psychologie van het zelfbedrog, M. van Straten, Houten, Spectrum, 2018, inhoudachterflaptekst

 

Mental Illness in Ancient Medicine, From Celsus to Paul of Aegina, Studies in Ancient Medicine, 50, C. Thumiger and P.N. Singer, eds., Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Uitspraken beweren niets, H. Torringa , Amsterdam, SWP, 2018, inhoudachterflaptekst

 

The Secular Religion of Franklin Merrell-Wolff. An Intellectual History of Anti-Intellectualism in Modern America, Numen Book Series, 158, D. Vliegenthart, Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

La restauration de la création. Quelle place pour les animaux?, M. Cutino, I. Iribarren and F. Vinel, eds., Leiden, Brill, 2018, inhoud

 

Magic Science Religion, I. Livingston, Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

Disgust and Desire. The Paradox of the Monster, K. Wright, ed., Leiden, Brill-Rodopi, 2018, inhoud

 

In the Name of Friendship: Deguy, Derrida and Salut, C. Elson and G. Sherbert, Leiden, Brill-Rodopi, 2017, inhoud

 

Legal Education in Asia. From Imitation to Innovation, A. Harding, J. Hu and M. de Visser, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Twenty-First Century Inequality & Capitalism: Piketty, Marx and Beyond, L. Langman and D.A. Smith, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Et Amicorum: Essays on Renaissance Humanism and Philosophy in Honour of Jill Kraye, A. Ossa-Richardson and M. Meserve, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Socrates and the Socratic Dialogue, A. Stavru and C. Moore, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

From Ego to Eco. Mapping Shifts from Anthropocentrism to Ecocentrism, S.L. Müller and T.-K. Pusse, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

In the Shadow of Vitoria. A History of International Law in Spain (1770-1953), I. de la Rasilla del Moral, Leiden, Brill-Nijhoff, 2017, inhoud

 

Filosofie (tijdschrift), 2018, afl. 1 ‘Wittgentstein’, inhoud

 

Verzet en rede in tijden van nepnieuws, Susan Neiman, Rotterdam, Lemniscaat, 2017, inhoudachterflap

 

Is dan alles relatief?, V. Neckebrouck, Antwerpen, Garant, 2017, inhoudachterflap

 

Pluraliteit van de levenskunsten, Omtrent Filosofie, 8, T. Kochetkova, N. Canters en R. Sneller, 246 p., Antwerpen, Garant, 2017, inhoudachterflap

 

Communicatie en Ethiek. Betrouwbaar zijn, vertrouwen ontvangen, J. Merton en N. de Leeuw, Amsterdam, Futuro, 2017, inhoudachterflap

 

Het einde van de Amerikaanse droom. De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht, Noam Chomsky, Utrecht, TenHave, 2017, ook als e-book, inhoudachterflap

 

Ubuntu. Stroom van het bestaan als levensfilosofie, Mogobe Ramose, 208 p., Utrecht, TenHave, 2017, ook als e-book, inhoudachterflap

 

Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk, J. Berding, red., Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Liberalisme en sociale actie, John Dewey, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving, J.W. Duyvendak, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Tegen de haat, Carolin Emcke, Amsterdam, DeGeus, 2017, inhoud

 

Wilsbekwaamheid in de medische praktijk, I. Hein en A. Hondius, red., Utrecht, Tijdstroom, 2017, inhoudachterflap

 

Aantekeningen bij het referendum Democratische zegen of vloek?, F. Hendriks, K. van der Kriegen en C.C.L. Wagenaar, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Angstig. Vrees en angst vanuit het brein begrijpen en behandelen, Joseph LeDoux, Amsterdam, Nieuwezijds, 2017, inhoudachterflap

 

Tegen verbeelding, P. Meurs, Brussel, ASP, 2017, inhoud

 

Premodern Rulership and Contemporary Political Power. The King's Body Never Dies, K.A. Mroziewicz en A. Sroczynski, eds., Amsterdam, AUP, 2017, inhoud

 

Socratisch gesprek voor beginners, M. van Paridon, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Philosophy of war and peace, D. Praet, ed., Brussel, ASP, 2017, inhoud

 

De geschiedenis van het liberalisme, Dirk Verhofstadt, Antwerpen, Houtekiet, 2017, inhoudachterflap

 

Witte onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras, G. Wekker, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Gentest of geen test? Hoe de NIPT de zwangerschap verandert, M. Zuijderland, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Verleiding tot gezond gedrag. Persuasive technology in de gezondheidzorg, M. van den Muijsenbergh en Th. Wobbes, red., Nijmegen, Valkhofpers, 2017, inhoudachterflap

 

Over melancholie, Aristoteles, Groningen, HistorischeUitgeverij, 2017, inhoudachterflap

 

Poetica, Aristoteles, Groningen, HistorischeUitgeverij, 2017, 170 p., inhoudachterflap

 

Morele illusies, S. Bruers, Antwerpen, Houtekiet, 2017, inhoudachterflap

 

Redeneren en argumenteren. Een inleiding voor juristen, F. Buekens en L. Demey, Antwerpen, Acco, 2017, inhoudachterflap

 

Een kleine filosofie van verval, Emil Cioran, Groningen, HistorischeUitgeverij, 2017, inhoudachterflap

 

Ricordi, Francesco Guicciardini, Groningen, HistorischeUitgeverij, 2017, inhoudachterflap

 

Wereldverbeteraars. De erfenis van Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela, Bas Heijne, Amsterdam, Prometheus, 2017, achterflap

 

De essentie van Montaigne, F. Jacobs, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Eigen wijs. Kritisch denken in 33 lemma’s, K. Meijlink, Budel, Damon, 2017, inhoudachterflap

 

De nieuwe politiek van Europa, L. van Middelaar, Groningen, HistorischeUitgeverij, 2017, inhoudachterflap

 

Omdat je het waard bent. Nieuw licht op eigenliefde, Marja Pruis, Amsterdam, AmboAnthos, 2017, inhoudachterflap

 

‘Werken aan trage vragen’. De woorden van Harry Kunneman, D. Robbesom, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Ambachtelijk zingeven, P.H. Steenhuis, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Filosofie, tijdschrift), 2017, afl. 5 ‘Rechtspraak en ethiek’, inhoud

 

Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas, J. Berding en I. Dekker, Rotterdam, HogeschoolvanRotterdam, 2017, inhoudachterflap

 

Vrije wil, moraal en het geslaagde leven, G. Fauré, Nijmegen, VanTilt, 2017, inhoudachterflap

 

Filosofie, tijdschrift), 2017, afl. 4 ‘Giorgio Agamben’, inhoud

 

Is nergens ergens? Verhalen over filosofen en hun ideeën, I. van der Graaf, Amsterdam, Nieuwezijds, 2017, achterflap

 

Denken over cultuur. Een introductie voor geesteswetenschappers, B. Hellemans, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Filosofie van geweld, L. Lauwaert, Kalmthout, Polis, 2017, inhoudachterflap

 

Speaking of Love: The Love Dialogue in Italian and French Renaissance Literature, R. Leushuis, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Christianity and the Roots of Morality. Philosophical, Early Christian and Empirical Perspectives, P. Luomanen, A.B. Pessi, I. Pyysiäinen, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Habits in Mind. Integrating Theology, Philosophy, and the Cognitive Science of Virtue, Emotion, and Character Formation, G.R. Peterson, J.A. Van Slyke, M.S. Spezio, K.S. Reimer, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Reading Aristotle. Argument and Exposition, W. Wians, R. Polansky, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Zwemmen in de oceaan. Berichten uit een postdigitale wereld , M. Rasch, Amsterdam, BezigeBij, 2017, inhoud

 

Basisboek westerse filosofie, F. Rebel, red., Amersfoort, Vrije Uitgevers, 2017, inhoudachterflap

 

Ethiek als vitaal belang, Joop den Uyl lezing 1993, Anil Ramdas, Amsterdam, Bezige Bij, 2017

 

Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur, W. Sanderse, red., Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Filosofie, tijdschrift), 2017, afl. 3 ‘Terrorisme’, inhoud

 

Paul and Seneca in Dialogue, J.R. Dodson, D.E. Briones, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum. Proceedings of the Etty Hillesum Conference at Ghent University, January 2014, K.A.D. Smelik, M.G.S. Coetsier, J. Wiersma, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Secular Grace, D. Freibach-Heifetz, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Jefferson’s Political Philosophy and the Metaphysics of Utopia, M.A. Holowchak, Leiden, Brill, 2017, € 121,00, inhoud

 

Spel van replicatoren. Evolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid, S. Argelo, Antwerpen, Garant, 2017, inhoudachterflap

 

Wat is een volk?, Alain Badiou, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Georges Didi-Huberman, Amersfoort, Vrije Uitgevers, 2017, inhoudachterflap

 

Hoe win je een verkiezing? Romeins handboek voor een effectieve verkiezingscampagne, Quintus Tullius Cicero, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat?, R. Stockman, M. Calmeyn, M. Eneman en Herman De Dijn, Antwerpen, Garant, 2017, inhoudachterflap

 

De sprong in de techniek. Nadenken over wat we doen, L. Goorden, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is, G. Groot, Rotterdam, Lemniscaat, 2017, inhoudachterflap

 

Melancholie in tijden van onrust, Essay bij de Maand van de Filosofie 2017, J. Hermsen, Rotterdam, Lemniscaat, 2017, inhoudachterflap

 

Migraties en interculturele toekomst. Essay, Johan Leman, Antwerpen, Garant, 2017, inhoudachterflap

 

Van de Verlichting tot religieus terrorisme. Een psycho-educatieve visie, S. Maes, Antwerpen, Garant, 2017, inhoudachterflap

 

A New Perspective on Antisthenes. Logos, Predicate and Ethics in his Philosophy, P. Meijer, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

De haat tegen de democratie, Jacques Ranciere, Amersfoort, Vrije Uitgevers, 2017, inhoudachterflap

 

Effectief Altruïsme. 1, Ontdek hoe je het meeste goed kunt doen in de wereld. 2, Doe het, Peter Singer, Rotterdam, Lemniscaat, 2017, inhoudachterflap

 

Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens, R. te Velde, red., Nijmegen, Valkhofpers, 2017, inhoudachterflap

 

Filosofie, tijdschrift), 2017, afl. 2 ‘Genialiteit en inspiratie’, inhoud

 

Robot aan het stuur. Over de ethiek van techniek, J. Eynikel, Tielt, Lannoo, 2017, inhoudachterflap

 

Filosofie, tijdschrift), 2017, afl. 1 ‘Filosofische Praktijken’, inhoud

 

Utopia 1516-2016. More's Eccentric Essay and its Activist Aftermath, H. van Ruler en G. Sissa, red., Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Gewone helden. Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk, K. Schaubroeck, Antwerpen, ACCO, 2016, inhoudachterflap

 

Friendship, Social and Critical Theory, 20, F. Alberoni, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

The Political Thought of Václav Havel. Philosophical Influences and Contemporary Applications, Value Inquiry Book Series, Sub Series, Central European Value Studies, 295, D. Brennan, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Ärztliches Leben und Denken im arabischen Mittelalter, Islamic History and Civilization, 135, J.C. Bürgel, Leiden, Brill, 2016, inhoud

 

Ethics and Spirituality in Islam. Sufi adab, Islamic Literatures: Texts and Studies 1, F. Chiabotti, E. Feuillebois-Pierunek, C. Mayeur-Jaouen, L. Patrizi, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Foucault and Animals, Human-Animal Studies, 18, M. Chrulew, D.J. Wadiwel, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Anthropologische Differenz und animalische Konvenienz. Tierphilosophie bei Thomas von Aquin, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 120, T. Davids, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Feminist Encounters with Confucius, Modern Chinese Philosophy, 12, M.A. Foust, S. Tan, eds., Leiden, Brill, 2016, inhoud

 

David Shatz. Torah, Philosophy, and Culture, H. Tirosh-Samuelson, A.W. Hughes, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Arguments Against the Christian Religion in Amsterdam by Saul Levi Morteira, Spinoza's Rabbi, G. Kaplan, Amsterdam, AUP, 2017, inhoudachterflap

 

Kant on Conscience. A Unified Approach to Moral Self-Consciousness, Studies in Moral Philosophy, 11, E. Kazim, Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

The Dutch Legacy: Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment, S. Lavaert, W. Schröder, eds., Leiden, Brill, 2017, inhoud

 

Richard Kilvington’s Quaestiones super libros Ethicorum. A Critical Edition with an Introduction, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 121, M. Michalowska, Leiden, Brill, 2016, inhoud

 

Women's Freedom Practices in World Perspective. A New Dawn for the Second Sex, K. Vintges, Amsterdam, AUP, 2017, inhoud

 

Levenskunst à la Montaigne, R. Wolbink, Leusden, ISVW, 2017, inhoudachterflap

 

 

 

Giorgio Agamben, Epidemie als politiek

 

Tineke Beeckman, Verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting

 

Maarten van Buuren, Filosofische perspectieven van de quantummechanica

 

Thierry Geerts, Homo Digitalis. Hoe digitalisering ons meer mens maakt

 

Christof Sander, Magnes. Der Magnetstein und der Magnetismus in den Wissenschaften der Frühen Neuzeit

 

Rüdiger Safranski, Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter

 

Jan-Hendrik Bakker: Nabijheid. Filosofische essays over toenadering

 

Lieve Goorden, De essentie van Arendt

 

Gerd Van Riel, Geluk

 

Hannah Laurens, De rede: bron van geluk voor iedereen. Inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbagh 1633-1669

 

Thijs Lijster, Verenigt u! Arbeid in de 21ste eeuw

 

Pieter Hoexum, Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse

 

Ignaas Devisch, Inleiding tot de medische filosofie, 2e editie

 

Afua Hirsch, Mariangela Paladino en Gloria Wekker over Macht, ras, slavernij en witte onschuld

 

De pater en de filosoof. De redding van het Husserl-archief, T. Horsten

 

De geschiedenis van het liberalisme, Dirk Verhofstadt

 

Is dan alles relatief?, V. Neckebrouck

 

Ubuntu. Stroom van het bestaan als levensfilosofie, Mogobe Ramose

 

‘Werken aan trage vragen’. De woorden van Harry Kunneman, D. Robbesom

 

K. Meijlink, Eigen wijs. Kritisch denken in 33 lemma’s

 

I. van der Graaf, Is nergens ergens?

 

Aristoteles, Over melancholie

 

Francesco Guicciardini, Ricordi

 

J. Warndorff, Geen idee. Filosofie van het boerenverstand

 

H. Haenen, Ubuntu en Nelson Mandela, Afrikaanse filosofie van verzoening

 

Sterven voor een idee. Filosoferen met gevaar voor eigen leven door C. Bradatan

 

Traditionele Chinese humor uit de 17e eeuw: Feng Menglong's Treasury of Laughs

 

Woordenboek Filosofie (geheel herziene en aangevulde uitgave), H. Willemsen & P. de Wind (red.)

 

Spinoza in 107 vragen & antwoorden door J. Knol

 

Kernthema’s van de filosofie, M. van Hees, E. de Jonge en L. Nauta (red.)

 

Inleidingen in de filosofie: Kampers, Filosoferen aan de keukentafel, Cox, Filosoferen hoe doe je dat?, Groot, Plato in tijden van Photoshop, Nagel, Wat betekent het allemaal: vier maal een inleiding in de filosofie

 

Uw verlanglijstje voor Sinterklaas/de Kerstman: boeken in het kort

 

Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn rond 1900: herinneringen van een filosoof

 

Denken over religie: Joël De Ceulaer en Valeer Neckebrouck

 

Spiritualiteit zonder religie: Joël De Ceulaer en Sam Harris én Leo Apostel en John Gray

 

Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht. ‘Tien geboden voor de wetgever’

 

R. ten Bos, Water. Een geofilosofische geschiedenis. Nadenken over water

 

Twee inleidingen in de filosofie. W. de Rek: Stand-up filosoof. De antwoorden van Rene Gude. Fernando Savater: Ethiek nu! Filosofie & modern leven

 

J. Veenbaas, De Verlichting als kraamkamer. Over het tijdperk en zijn betekenis voor het heden en B. Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh (1633-1669): de Verlichting (shortlist Socrateswisselbeker 2014)

 

N. Taylor Flinders en L. Hamilton, Animals at work en M. Zee en B. Rijpkema (red.), Bij de beesten af! Over dierenrecht en onrecht: Hoe gaan we om met dieren?

 

J.L.M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen. Vertrouwen en legitimiteit in de praktijk

 

J. Bransen, Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand (winnaar Socrateswisselbeker 2014)

 

J. de Jong en Y. Wodnitzky, Afschaffing van de slavernij

 

R. Dobelli, De kunst van het verstandige handelen. 52 dwalingen

 

J. Gray, De stilte van dieren. Over de vooruitgang en andere mythen

 

J. Rood, Wat is er mis met gezag? Een nieuwe visie op autoriteit (shortlist Socrateswisselbeker 2014)

 

Th.W. Adorno, Minima Moralia. Bespiegelingen uit het geschonden leven

 

H. Klerx en A. Hinten (red.), Twee zielen in één borst. Filosofie op spanning

 

W. Schmid, Ongelukkig zijn. Een aanmoediging

 

A. Klukhuhn, De algehele geschiedenis van het denken

 

O. Zijlstra, Kierkegaard in discussie

 

F. Gros, Wandelen. Een filosofische gids

 

A. Dautzenberg, Rafelranden van de moraal

 

Aristoteles, Politica, Het politieke dier. De herontdekking van een soort, Aristoteles, Frank Ankersmit, J.H. Blok, Midas Dekkers e.a., en tijdschrift Filosofie: ‘Democratie’: politieke filosofie

 

D. Bauduin en M. Kanne, Tijd voor reflectie, W. de Ruijter, A. Hendriks en M. Verkerk, Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk en W. Theunissen, ...morele dilemma’s in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming: Morele dilemma’s in de zorg

 

M. Verduyn, Het DIER is MENS geworden / Het DIER is DING geworden

 

A.J. Avery-Peck en J. Neusner (eds.), Encyclopedia of Religious and Philosophical Writings in Late Antiquity

 

Studies in Critical Social Sciences 28 en 47: R. Duchesne, The Uniqueness of Western Civilization en M. Ampuja, Theorizing Globalization. A Critique of the Mediatization of Social Theory

 

R. Senelle, E. Clément en E. van de Velde, The Road to Political Democracy. From Plato to the Charter of Fundamental Rights of the European Union

 

L. van Middelaar, Politicide en F. Bolkestein, De intellectuele verleiding: politieke filosofie

 

V. Zeno-Zencovich, Sex and the Contract. From infamous commerce to the market for sexual goods and services