* Wilhelm Schmid, Ongelukkig zijn. Een aan-moediging

 

 

Amsterdam

Ambo

2013

96 p.

ISBN 9789026326417

12,50

 

inhoud achterflap

 

Levenskunstfilosofen zouden zich te zeer bezig houden met het maakbare en met het dat-wat-prettig-voor-jou-is naar jouw hand te zetten. Dit meent althans Paul van Tongeren, winnaar van de Socrateswisselbeker 2013. Het boekje Ongelukkig zijn. Een aanmoediging van Wilhelm Schmid, een van de auteurs tegen wie Van Tongeren zich keert, komt dus precies op tijd.

Schmid schrijft dit portret van het ongelukkig zijn tegen de achtergrond van ons tijdsgewricht, waar streven naar geluk en geluksbrengende impulsen nummer een op het prioriteitenlijstje voor een vervuld leven staat. Schmid vraagt aandacht voor het ongelukkig zijn, omdat het in een mensenleven nu eenmaal onmogelijk is om almaar gelukkig te zijn.

De Duitse levenskunstfilosoof pleit daarom voor een goed doorvoeld besef van die ongeluks-werkelijkheid en roept zijn lezer op deze niet uit de weg te gaan. Dit recht in de ogen zien kan immers bevrijdend werken. Zo zal een beter inzicht in de wisselvalligheden van het bestaan de mens ontslaan van de knellende en uiteindelijk frustrerende want onvervulbare plicht om gelukkig te zijn. Ook zal het de ermee gepaard gaande stress wegnemen.

Hierbij gaat Schmid trouwens de vraag naar zin en onzin van het ongeluk niet uit de weg, maar waarschuwt wel voor het geven van te snelle, dogmatische antwoorden vooraf.