* V. Zeno-Zencovich

Sex and the Contract. From infamous commerce to the market for sexual goods and services

 

V. Zeno-Zencovich, Sex and the Contract. From infamous commerce to the market for sexual goods and services (Nijhoff International Trade Law Series, 5), Leiden (Brill) 2011, xiv, 137 p., ISBN 9789004201781, € 95,--

 

inhoudachterflap

Nogal wat landen van de Europese Unie staan prostitutie toe, terwijl pooierschap of bordeelexploitatie verboden zijn. In weer andere landen is ook prostitutie illegaal. Er zijn echter maar weinig landen waar “sekswerker” een beroepscategorie is, zoals in Nederland. In een poging om uitwassen in de prostitutie tegen te gaan (exploitatie, mensenhandel of belastingontduiking) heeft het Nederlandse Parlement in 2000 besloten tot decriminalisering van prostitutie. De vraag wordt steeds vaker gesteld of dat wel de oplossing is.

      Betekent dit echter dat een meer repressieve juridische benadering beter het werk zal doen? De Italiaanse hoogleraar rechten Vincenzo Zeno-Zencovich meent van niet. In Sex and the Contract: From Infamous Commerce to the Market for Sexual Goods and Services onderzoekt Zeno-Zencovich de “seksmarkt” vanuit het perspectief van het contractrecht.

      Zijn analyse is verhelderend maar ook enigszins verwarrend. Een terugkeer naar de oude benadering, afzien van een wettelijk kader, is geen oplossing voor het probleem. Het ontbreken van wetgeving schiep in de 19de eeuw een grijze zone van “wetteloosheid”, waardoor het onmogelijk was om bij de rechter je gelijk te halen. Maar het verlangen om de seksmarkt voor eens en altijd te sluiten is evenmin een realistische optie. Tussen de twee extremen van een traditionele laissez-faire attitude en een utopisch ideaal om zogenaamd “seksueel geweld” met juridische middelen uit te roeien, blijven vervolgingsbeleid en wetgeving zeer ingewikkelde taken. Zeno-Zencovich weet duidelijk te maken dat de seksmarkt (en de “submarkten” eronder) niet werkt volgens de wetmatigheden van een traditionele markt en daarom een eigen aanpak verdient.