* R. Senelle, E. Clément en E. van de Velde

The Road to Political Democracy. From Plato to the Charter of Fundamental Rights of the European Union

 

 

Brussel (ASP) 2012

1072 p.
ISBN 9789054878629

€ 50,00

 

 

 

 

inhoudachterflap

De auteurs van dit handboek hebben een aantal gezaghebbende teksten bijeengebracht van de Klassieke wijsgeer Plato tot de Indiase econoom Armartya Sen. Hekkensluiter Sen vormt daarbij een mooi contrast met de Griekse filosoof Plato, die in zijn politieke geschriften niet altijd een modeldemocraat was. De Indiër beklemtoont juist de universaliteit van de democratie en verzet zich tegen zoiets als bijzondere regionale (feitelijk meer autoritaire) vormen van democratie (als uitdrukking van typische “Asian values”).

Voorzien van een stevige thematische inleiding en commentaren bij elke auteur biedt The Road to Political Democracy een omvangrijk en kritisch overzicht van het denken over democratie in de Europese cultuurstroom. In de inleiding komen een groot aantal thema’s aan de orde, bijvoorbeeld: de rol van het onderwijs en de middenklasse, de rechtsstaat, inperking en controle van de macht en de machtsuitoefening. Deze thema’s keren ook in de verschillende commentaren terug. Voor de opgenomen auteurs, zie de inhoudsopgave hierboven.

The Road to Political Democracy is natuurlijk geen gewoon studie- of leesboek, maar een lijvig en gedegen naslagwerk voor ieder wie zich interesseert in verleden, heden en toekomst van de democratie. Gezien de omvang is het boek goed geprijsd. Ook daarom wordt The Road to Political Democracy van harte aanbevolen!