K. Meijlink, Eigen wijs. Kritisch denken in 33 lemma’s

 

 

 

 

 

Budel, Damon, 2017

152 p., ISBN 9789463401210, € 14,90

 

 

inhoudachterflap

 

Het eerste wat uw recensent aan dit boekje opmerkte – na het zwarte schaap dat op de kaft de verkeerde kant oploopt – was de alfabetische ordening van de 33 lemma’s in de inhoudsopgave. Die opsomming begon met nummer 1 “abductief redeneren” en sloot af met nummer 33 “wat maakte een tekst een goede tekst?”

       Na lezing van Eigen wijs. Kritisch denken in 33 lemma’s bleek dat de op beginletter geordende inhoudsopgave geenszins blijk gaf van gemaniëreerde slaafsheid of gebrek aan creativiteit. Gelukkig maar! Het was vooral een creatief grapje.

       Inhoudelijk zit het wel goed met Meijlinks Eigen wijs: het zwarte schaap loopt zeer wel in de juiste richting! Daarom ook hoeven we niet heel uitgebreid te spreken over Eigen wijs. De auteur heeft een leuke, toegankelijk en laagdrempelig inleiding gemaakt die wil aansporen tot zelfstandig kritisch nadenken.

       In Eigen wijs gaat het over wat we zoal in onze directe leefwereld aantreffen. Het gaat er over onszelf, over politieke kwesties en dilemma’s, over ethische problemen, maar ook bijvoorbeeld over valse en ware argumentatiewijzen of retoriek die met de logica een loopje neemt. Actuele vraagstukken worden niet geschuwd, wat tot lezen aanzet.

       Aantrekkelijk aan Eigen wijs is bovendien dat het van een pedagogisch ideaal uitgaat, namelijk de leerdoelentaxonomie van Benjamin Bloom. Bij het bestijgen van deze leerdoelenladder neemt de graad van moeilijkheid steeds verder toe: van eenvoudig uit het hoofd leren tot het maken van kritische evaluaties.

       De auteur legt daarmee de lat hoog, want bijvoorbeeld een complex vraagstuk als klimaatverandering begrijpen of de uitkomsten van complex statistisch onderzoek kunnen toepassen in de praktijk staan nog relatief laag op Blooms leerdoelenladder, maar zijn desondanks ingewikkeld dingen. Echter, dat Kees Meijlink de lat hoog wil leggen en tot creatieve reflectie aansporen, daar is natuurlijk helemaal niets mis mee.

       Heel kort samengevat: Eigen wijs is een helder en bevlogen pleidooi voor nieuwsgierigheid en kritische zin, dat zich richt tegen intellectuele gemakzucht en kortzichtigheid. Het is een prima inleiding voor wie zijn verstand – tegen de keer in – wil scherpen.