* Encyclopedia of Religious and Philosophical Writings in Late Antiquity. Pagan, Judaic, Christian (paperback editie)

 

 

[Avery 2012, ] Encyclopedia Religious Philosophical Writings

A.J. Avery-Peck en J. Neusner (eds.)

Leiden (Brill) 2012

xii+468 p.

ISBN 9789004226869

€ 37,50

 

 

 

 

Uit een schier eindeloze hoeveelheid hebben de redacteurs van de Encyclopedia of Religious and Philosophical Writings in Late Antiquity een selectie gemaakt van ongeveer zevenhonderd geschriften, die tussen 400 voor en 600 na Christus zijn geschreven. De inhoud ervan wordt kort ingeleid. Ze worden geplaatst in hun historische context, hun invloed op latere geschriften wordt geduid en voor zover mogelijk wordt kort bij de auteur stilgestaan. De meeste lemma’s worden afgesloten met verwijzingen naar de belangrijkste vertalingen, studies en commentaren. Zo ontstaat een overzicht van de belangrijkste werken op het gebied van God, goden, ziel, ethiek, het lot, filosofen- en heiligenbiografieën, bijgeloof, vroomheid en godsdienstkritiek. Omdat ze uit verschillende intellectuele en religieuze tradities stammen – heidens, christelijk en joods – is het mogelijk verschillen en overeenkomsten te duiden.

Hoewel de nogal beknopte inleiding van dit naslagwerk eigenlijk niet stilstaat bij het waarom van de selectie, mag dit corpus van laatantieke werken gerust indrukwekkend worden genoemd. Het gaat hier om de paperback editie van een uitgave uit 2007, waaraan vooral Amerikaanse wetenschappers een bijdrage hebben geleverd.