* J. de Jong en Y. Wodnitzky, Afschaffing van de slavernij. Complexe voorgeschiedenis van een wereldwonder

 

 

Antwerpen

Garant

2013

232 p.

ISBN 9789044130614

€ 24,90

 

 

inhoudachterflap

Slavernij is zo oud als de mensheid en beslist niet beperkt tot de westerse wereld, waar het in de meeste landen in de 19e eeuw werd afgeschaft. Het laatste gebeurde dat in het West-Afrikaanse land Mauritanië. In 1981 kwam er een verbod op het houden van slaven en in 2007 werd het strafbaar gesteld.*

Afgelopen 1 juli 2013 was het 150 jaar geleden, dat de Nederlandse koning Willem III zijn tot slaaf gemaakte onderdanen in vrijheid stelde. De auteurs van Afschaffing van de slavernij grepen deze historische gebeurtenis aan om de geschiedenis van dit fenomeen nader te bekijken.

Eerst wordt kort de geschiedenis van de slavernij besproken, die zich uitstrekt van de Maya’s in Zuid-Amerika tot de wereld van het Oude Testament, het Egypte van de farao’s, Griekenland en het Romeinse Rijk. Centraal staat echter de strijd voor de afschaffing, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar Nederland en Suriname, de Verenigde Staten en Frankrijk.

De auteurs noemen de afschaffing een wonder en niet ten onrechte. Op de eerste plaats had het fenomeen van de slavernij een lange voorgeschiedenis en was het vaak met een religieuze of andere ideologische vanzelfsprekendheid omringd. Ook functioneerden financieel gewin en politieke opportuniteit als een rem, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Hier staat tegenover dat geďnspireerd door Verlichting en christelijke geloof de strijders tegen slavenhandel en slavernij steeds sterker hun stem verhieven en uiteindelijk hun beoogde doel bereikten. Hun gedachtegoed komt uitgebreid aan bod.

Afschaffing van de slavernij vormt een niet onaardige inleiding op de ideologische rechtvaardiging van de slavernij en de vaak religieus geďnspireerde strijd voor een verbod daarop.

 

* Volgens dagblad Trouw leefde in 2010 eenzesde van de Mauritaanse bevolking er in slavernij.