Organisaties ethiek en filosofie

 

Advies

 

Nederland

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

 

België

Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek

 

Beroepsorganisaties / onderwijs

 

Nederland

Gilde van Filosofisch Practici

Het Nederlands Genootschap voor Esthetica

Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek

Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland

Vereniging van Ethici in Nederland

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

        met lesmateriaal

Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde

Vereniging voor Filosofische Praktijk

 

Internationaal

Societas Ethica. Europese gemeenschap voor ethisch onderzoek

 

Discussie / onderwijs

 

Nederland

Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn

Centre for Ethics and Technology

Centrum voor Ethiek – Radboud Universiteit Nijmegen

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Centrum voor Levensbeschouwing

Ethiek Instituut (Universiteit van Utrecht)

European Society for Agricultural and Food Ethics

Filosofie Oost-West

Humanistisch verbond

Internationale school voor wijsbegeerte

Katholieke Stichting Medische Ethiek

Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid

Lindeboom Instituut

Radboud Reflects

Radboudstichting

Rathenau Instituut

Stichting Psychiatrie en Filosofie

Stichting Reformatorische Wijsbegeerte

Vereniging Nederlandse Debatcentra (VND)

De Vrije Gedachte. Atheďstisch-Humanistische Vereniging

 

België

Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-Ethiek

Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht

Centrum voor Ethiek

Overlegcentrum voor Ethiek

Unie Vrijzinnige Verenigingen

 

Filosofische café/discussieplekken/cursussen

 

Algemeen

Alle filosofische cafés op een rij op filosofie.nl (zeker niet, maar wel een hele boel)

Portaalsite filocafés (Vlaams België > zoeken per regio)

Socratische en Filo Cafés

 

Nederland

Centre Erasme – Filosofische cursussen in Frankrijk

De Verdieping filosofisch café Assen

Felix Meritis – Huis voor de nieuwsgierige geest

Filosofisch Café Arnhem

Filosofisch Café Bergen op Zoom

Filosofisch Café Drachten (met links naar andere initiatieven in de noordelijke provincies)

Filosofiecafé Lochem

Filosofiecafé Maastricht

Filosofisch Café Oosterbeek

Filosofische café Steenwijkerland  (met links naar andere initiatieven in de omgeving van Steenwijkerland)

Filosofisch Café van Studium Generale in Utrecht

Filosofiecafé Twente

Groninger Stichting voor Wijsbegeerte (in slaapstand)

Internationale school voor wijsbegeerte

The School of Life - Amsterdam

Vereniging Nederlandse Debatcentra (VND)

Vereniging voor Wijsbegeerte, Den Haag

Wijsgerige Kring Eindhoven

 

België

Activiteiten zoeken op prettiggeleerd.be (zoekmachine; trefwoorden ethiek, filosofie, wijsbegeerte...)

Filosofisch Café Antwerpen

Filosofisch Café Leuven

Het zoekende hert Antwerpen

PostXFilocafé Merelbeke (Gent)