Links “seks, relaties en ethiek”

 

Nederland/België

 

kennislink.nl: Voortplanting en seksualiteit

seksuelevorming.nl

Seksuele vorming in België

Tijdschrift voor Seksuologie

 

Wikipedia: gender, sekse, seksualiteit

 

Seks, Cultuur en Ethiek

 

Rutgers WPF – Trefpunt CGSO

 

Internationaal

 

M. Diamond: Pornography, Public Acceptance and Sex Related Crime

Preventieve werking van porno? à The influence of pornography on rape and sexual assault (PDF)

Internet Encyclopedia of Philosophy: Philosophy of Sexuality

Sharon Lamb: The Sex and Ethics Podcast

 

Ethiek en religie

 

Buddhist Sexual Ethics

 

Nico van der Voet: De geschiedenis van de sexuele ethiek vanuit christelijk perspectief (Word-document)

Religious Tolerance: Human Sexuality

Wat mag wel / niet? Overzicht wereldgodsdiensten: Religion and Sexual Ethics

Wereldgodsdiensten: Feminist Sexual Ethics Project

 

Catechismus van de katholieke kerk: Zesde gebod (echtbreuk) en Negende gebod (begeerte)

documenten van de rooms-katholieke kerk: Medische ethiek