Links “genetische modificatie”

 

Nederland/België

 

College bescherming persoonsgegeven: Morele en juridischeaspecten van het gebruik van genetischegegevens (PDF)

FOD Volksgezondheid: Voedselveiligheid

Commissie Genetische Modificatie: COGEM

Ministerie van VROM: Biotechnologie

Voedingscentrum (voorlichting van overheidswege)

 

De Maakbare Mens | Milieu Centraal

 

Erfocentrum: erfelijkheid.nl

Nederlands Instituut voor Biologie

NEMO Kennislink: Biotechnologie

NRC Dossiers: DNA | Genetische manipulatie

Oogst uit het lab over de verzande biodiscussie

 

biotechnologie.pagina.nl

 

GreenpeaceNederlandse Biotechnologische Vereniging

 

 

Internationaal

 

bioethic.net: Bioethics.Net | Blog | In the News

The DNA Files

 

Genetics & EthicsNuffield Council on Bioethics

 

Bioethics at Iowa State University: Outreach | Bioethics at Iowa State University: Case Studies Biotechnology-related Links

 

Friends of the Earth

 

 

Ethiek en religie

 

Argumenten op levensbeschouwelijke basis: Levensbeschouwing en biotechnologie (PDF)

 

Christian Medical & Dental Associations: Position Statements | Stichting Medische Ethiek

 

Jewish Medical Ethics