Links “dierenethiek”

 

Nederland/België

 

dierenrechten en -welzijn

Dier & Recht: Rechten die bij dieren passen

Peter Singer | Kritische beschouwing bij Peter Singer: van Matthijs de Blois: Bij de beesten af | Kritiek op Singer en de Blois door Theo de Boer: Het gelijk van Peter Singer

politicologen Sjoerdje van Heerden en Meindert Fennema over dierenrechten: Zijn dieren de slaven van de 21ste eeuw?

 

dierproeven en proefdieren

ECENT en ELWIeR (Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen ): Dieren en dierproeven op school | Kennislink Dossier: Dierproefalternatieven

discussie op en rond de universiteit: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Dierproeven | Vrije Universiteit Amsterdam | Radboud UMC Nijmegen: Animal Research Facility

Vereniging Proefdiervrij

 

jagen: ja: JachtArgumenten of nee: 7 mythes van de jacht doorprikt | René ten Bos en Quirijn Visscher: De jacht: omstreden, maar ook uiterst menselijk

 

voedsel: Geschiedenis van het vegetarisch eten

 

links: Dierenrechten op het WWW

 

organisaties: Animal Freedom | Dierenbescherming | Dier & Recht | Wakker dier

 

overheid: FOD Volksgezondheid: Dieren en planten – Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: dierenwelzijn

 

Internationaal

 

dierenrechten

Animal Rights Law Project at Rutgers (met een dode dieren teller onderaan de pagina) | How to Do Animal Rights?

filosofisch-ethische achtergronden

the Animal Rights Coalition: Animal Rights, Welfare, and Liberation (PDF)

BBC Ethics guide: Animals

oude en nieuwe filosofen over dieren: The Animal Rights Library

smaakmakers van de modern dierenethiek: Tom Regan: Animals Voice | Peter Singer in the Guardian

 

naslag: Internet Encyclopedia of Philosophy Animals and Ethics | Stanford Encyclopedia of Philosophy – The Moral Status of Animals

 

dieren- en mensenwelzijn: WellBeing International

 

jacht: BBC Ethics guide: Hunting

 

onderzoek aan dieren > Animal Research Ethics | Danish Council on Ethics, 2008: Man or Mouse? (PDF) over chimaeras

 

links: UPC Animal Rights Links

 

Culture & Animals Foundation

People for the Ethical Treatment of Animals

Uncaged Campaigns - Against Vivisection

 

Ethiek en religie

 

Vegetarianism and the Major World Religions

 

BBC Ethics guide: Animals | Wereldraad voor kerken over de bevrijding van dieren

 

Geschiedenis van het vegetarisch eten: De bijbel

 

islam en Dierethiek | moslima.nl: Dierenrechten