Links “beroepsethiek”

 

Nederland/België

 

Beroepsethiek en marktwerking

Kennisbank op managementsite.nl – onder het kopje ‘Mens en Werk’

met onderwerpen als: Ethiek, integriteit, moreel kompas. Hufters op de werkvloer. Menselijke maat. Enzovoort.

Fenna Vankan: De vrijheid van meningsuiting van werknemers (masterscriptie; ook uitgegeven in boekvorm)

 

ethische dilemma’s op de werkvloer: ethische-dilemmas.nl

voorbeelden van zelfregulering: Beroepscode voor archivarissenMuseale beroepsethiek

wetenschappelijk onderzoek op mensen: Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen

 

Ethiek en Beroepshouding in de Zorg

Huis voor Klokkenluiders

Onderwijsethiek.nl

Rechtsethiek.nl

Seksuele intimidatie op het werk

 

Internationaal

 

National Whistleblower Center

 

Online Ethics Center: Cases and Commentaries

University of Waterloo: Cases

 

ASEA: Ethics in the Workplace

CIMA: Professional Ethics Resources

globalethics.net: Ethics for Professions Programme

National Center for Professional & Research Ethics: Ethics CORE

 

Ethiek en religie

 

pleidooi voor geloof en beroepsethiek: Professional Ethics without Religion