Links “techniek en ethiek”

 

Nederland/België

 

Dagblad Trouw 27-3-2008: Zoek naar de zin van technologie

 

Moraal-filosofische beschouwingen: H. de Dijn: Cultuur, ethiek en techniek | J. Vorstenbosch: Technologie in een veranderende gezondheidszorg (dossiers, robots, tests) | en de reactie daarop S. Dorrestijn: De ethiek van het wennen aan techniek

 

Nadenken over het omgaan met digitale technologie in de klas

Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt, boekbespreking op liberales.be

 

3TU.Centre for Ethics and Technology

TUDelft: Open Educational Resources

Expertisecentra ECENT en ELWIeR (Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen ): website

 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Ethiek

 

 

Internationaal

 

European Group on Ethics in Science and New Technologies

 

University of Houston: Ethics in ScienceOnline Ethics Center for Engineering and ScienceUniversiteit van New York: Case Studies in Science

 

Issues in Science and Technology Links

 

Markkula Center for Applied Ethics: Ethics in Technology Practiceeducation world: Technology

 

National Science Foundation (NSF)

 

Techniekkritiek: On-line Luddism Index

 

Ethiek en religie

 

Center for Theology and the Natural Sciences

Geloof in wetenschap als steun voor de atheďst: scientias.nl

Frits de Lange: Secularisatie, techniek en ethiek

René Munnik: Wij en de techniek

Egbert Schuurman: Islamitische technologiekritiek

Etienne Vermeersch: Godsdienst en wetenschap