Links “techniek en ethiek”

Nederland/België

Achtergronden

Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek (CWTE) – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Ethiek

 

Discussie/Ethische reflectie

Dagblad Trouw 27-3-2008: Zoek naar de zin van technologie – enkele moraal-filosofische beschouwingen: H. de Dijn: Cultuur, ethiek en techniek | J. Vorstenbosch: Technologie in een veranderende gezondheidszorg (dossiers, robots, tests) | en in reactie daarop S. Dorrestijn: De ethiek van het wennen aan techniek

 

Links

CWTE

 

Onderwijs

3TU.Centre for Ethics and Technology – Expertisecentra ECENT en ELWIeR (Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen ): website

 

Organisaties

CWTEWetenschap en Ethiek

 

 

Internationaal

Achtergronden

European Group on Ethics in Science and New Technologies

 

Discussie/Ethische reflectie

Ethics in Computing – University of Houston: Ethics in ScienceMarkkula Center for Applied Ethics: Ethics in Technology PracticeOnline Ethics Center for Engineering and ScienceScience and Society (afgesloten in januari 2010) – Universiteit van New York: Case Studies in Science

 

Links

Science & Technology Ethics Resources on WWW Techniekkritiek: On-line Luddism Index

 

Onderwijs

Markkula Center for Applied Ethics: Ethics in Technology Practiceeducation world: Technology

 

Organisaties

National Science Foundation (NSF)

 

 

Ethiek en religie

Center for Theology and the Natural Sciences – Geloof in wetenschap als steun voor de atheďst: scientias.nl – F. de Lange: Secularisatie, techniek en ethiek – R. Munnik: Techniek en geloof – E. Schuurman: Islamitische technologiekritiek – E. Vermeersch: Godsdienst en wetenschap