Links “Milieu-ethiek”

 

Nederland/België

 

Arbeid & Milieu

Slimme Financiering over duurzaamheid en geld

De duurzaamsite (tot 2007) maar ook met nieuwe berichten, onder andere uit de Aktie agenda

 

Ethiek in de ruimtelijke ordening

M. Drenthen in Lexicon van de ethiek: Milieu-ethiek (Google Books) en Wat is natuur? M. Drenthen: Schizofrene benadering van de natuur

M. Looijaard: Milieufilosofie

Samenvatting van E. Vermeersch’s De ogen van de panda

M. Janssens: Terug naar de natuur of ‘technofix’?

prof. H. Zwart: Inleiding in de milieu-ethiek

 

Nederlandse milieu-organisaties: Wikipedia – bijvoorbeeld: GreenpeaceMilieudefensie

 

 

Internationaal

 

Animal Liberation Front, powerpointdia’s: Questions in Environmental Ethics

Blackwell Companion to Philosophy: Environmental Ethics

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Environmental Ethics

 

EnviroLink Network

 

Gadfly's ever-evolving environmental ethics course

Twelve Part Short Course in Environmental Ethics

 

 

Ethiek en religie

Boeddhisme: Environment

Earth Ministry

Katholiek: Laudato Si'. De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Orthodoxe kerk: Environmental ethics

Theosofisch perspectief: Nieuwe milieu-ethiek en oude wijsbegeerte