Links “Milieu-ethiek”

Nederland/België

Achtergronden

Arbeid & MilieuDe duurzaamsite

 

Discussie/Ethische reflectie

Ethiek in de ruimtelijke ordening – M. Drenthen in Lexicon van de ethiek: Milieu-ethiek (Google Books) – M. Looijaard: Milieufilosofie – Samenvatting van E. Vermeersch’s De ogen van de panda – M. Janssens: Terug naar de natuur of ‘technofix’? – Wat is natuur? M. Drenthen: Schizofrene benadering van de natuur – prof. H. Zwart: Inleiding in de milieu-ethiek

 

Links

Nederlandse milieu-organisaties: Natuur en Milieu Netwerk

 

Organisatie

GreenpeaceMilieudefensie

 

 

Internationaal

Achtergronden

 

 

Discussie/Ethische reflectie

Animal Liberation Front, powerpointdia’s: Questions in Environmental Ethics – Blackwell Companion to Philosophy: Environmental EthicsCentre for Science, Technology and EthicsEnvironmental Ethics – Ethics updates: Environmental Ethics – Stanford Encyclopedia of Philosophy: Environmental Ethics

 

Links

Animal Liberation Front: Philosophy Behind the ALFEarth's Biggest Environment Search EngineEnviroLink Network Environmental Ethics Resources

 

Onderwijs

Gadfly's ever-evolving environmental ethics courseTwelve Part Short Course in Environmental Ethics

 

 

Ethiek en religie

Boeddhisme: EnvironmentEarth MinistryFranciscaanse milieuproject – Orthodoxe kerk: Environmental ethics – Theosofisch perspectief: Nieuwe milieu-ethiek en oude wijsbegeerte