Links “ICT”

Nederland/België

Achtergronden

Valerie Frissen: De mythe van de digitale kloof – NRC Dossier: ComputerbeveiligingPolitiek en nieuwe mediaSurf Safe

 

Discussie

Netkwesties - Magazine over vrijheid, rechten en regels op Internet

 

Ethische reflectie

Pieter Buitenhuis: ‘Hacker ethics’, ethical or not?

 

Links

NetkwestiesNettiquetteprivacy.pagina.nlprivacy.startkabel.nl

 

Organisaties

Bits of FreedomCollege Bescherming PersoonsgegevensECP | Platform voor de InformatieSamenleving

 

 

Internationaal

Achtergronden

EDRi- Digital Civil Rights in EuropeElectronic Privacy Information Center (EPIC)Nettiquette@albion.comThe Center for Democracy and Technology

 

Casussen

Computingcases.org

 

Ethische reflectie

Networketiquette.netProfessional and Ethical Issues of Software Engineering Curricula – Stanford Encyclopedia of Philosophy: Computer and Information Ethics

 

Links

Computer Ethics ResourcesElectronic Privacy IssuesEthics in Computing

 

Onderwijs

education world: Tools for Teaching Cyber Ethics

 

Organisaties

International Center for Info EthicsInternet Society

 

 

Ethiek en religie

Pauselijke Raad voor de Media: Ethiek in internet