Links “gezondheid- en zorgethiek”

Nederland/België

Achtergronden

Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) – FOD Volksgezondheid: Gezondheid(szorg)Ethiek en Beroepshouding in de Zorg

 

Casussen

www.zorgethiek.nu

 

Discussie/Ethische reflectie

CEG (thema’s, discussie, publicaties) – Ethische aspecten van preventieEthiek en Beroepshouding in de Zorg – Rathenau Instituut: De meetbare mens | Essay Het glazen lichaamwww.zorgethiek.nu – Aart Hendriks en Ruud Kaulingfreks: Wat is waardigheid? | Jan Vorstenbosch: Technologie in een veranderende gezondheidszorg (dossiers, robots, tests) | S. Dorrestijn: De ethiek van het wennen aan techniek – VUMC: Toezichthoudende domotica

 

Links

verpleegkunde.pagina.nlverzorgende.pagina.nl

 

Onderwijs

Ethicas: ethiek in de zorgpraktijkwww.zorgethiek.nu

 

Organisaties

Beroepshouding in de zorgCEGDe GezondheidsraadRathenau Instituutwww.zorgethiek.nu

 

 

Internationaal

Achtergronden

bioethic.net: Bioethics.Net | In the News

 

Casussen

Ethics Case Studies – Wikipedia: List of medical ethics cases

 

Ethische reflectie

Klimes Institute: Continuing education online for nurses and healthcare professionals – Nursing EthicsPhilosophy, Ethics, and Humanities in Medicine (wetenschappelijk)

 

Links

HealthCare EthicsHealthcare ethics Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine

 

 

Ethiek en religie

Buddhism and Medical EthicsIslam over: ziekte, dood en geboorte – Jewish Virtual Library: Medical EthicsThe Anscombe CentreLindeboom InstituutPauselijke Academie Pro VitaStichting Medische Ethiek