Links “genetische modificatie”

Nederland/België

Achtergronden

Commissie Genetische Modificatie (COGEM) – FOD Volksgezondheid: VoedselveiligheidMilieu Centraal – Kennislink: Biotechnologie – Ministerie van VROM: Rapport Trendanalyse Biotechnologie 2016  NRC Dossiers: DNA | Genetische manipulatie

 

Ethische reflectie

College bescherming persoonsgegevens: morele en juridische aspectenVoedingscentrum (voorlichting van overheidswege)

 

Links

Erfocentrum: documentatie

 

Onderwijs

Nederlands Instituut voor Biologie

 

Organisaties

GreenpeaceNederlandse Biotechnologische Vereniging

 

 

Internationaal

Achtergronden

bioethic.net: Bioethics.Net | In the NewsThe Food and Drink Federation food future programmeThe DNA Files

 

Ethische reflectie

Genetics & EthicsNuffield Council on Bioethics

 

Links

Bioethics at Iowa State University: Outreach

 

Onderwijs

Bioethics at Iowa State University: For the Classroom Scitable by nature Education

 

Organisaties

Friends of the EarthGreenpeace International

 

 

Ethiek en religie

Antroposofie: International Forum for Genetic Engineering – Christian Medical & Dental Associations: Position Statements Stichting Medische Ethiek Jewish Medical Ethics