Links “euthanasie”

Nederland/Belgiλ

Achtergronden

Dossier: het NRC-euthanasieonderzoek – Euthanasiewet (2002) – KNMG: Passende zorg in de laatste levensfase – Nederlandse overheid: Ministerie van Volksgezondheid

 

Casussen

Netwerk Palliatieve Zorg: Ethische dilemma's rond het levenseinde (pdf)

 

Ethische reflectie

Ethicas: Levenseinde – jurist Aart Hendriks en filosoof Ruud Kaulingfreks: Wat is waardigheid? – Riet Niezen-de Boer en Herman Meininger: Euthanasie bij wie dat niet bevat – Wils(on)bekwaamheid

 

Links

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) – palliatieve-zorg.startpagina

 

Organisaties

Netwerk Palliatieve Zorg – NVVE

 

 

Internationaal

Achtergronden

bioethic.net: In the News – tegen euthanasiewetgeving: euthanasia.com

 

Ethische reflectie

ABC Religion & Ethics: discussie over euthanasie – BBC Ethics guide: Euthanasia – Stanford Encyclopedia of Philosophy: Voluntary Euthanasia

 

Links

Ethical Rights – OUP: Disputed Moral Issues | Disputed Moral Arguments

 

Organisaties

World Federation of Right to Die Societies

 

 

Ethiek en religie

BBC: Religions > Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, enzovoort > rubriek: Ethics – Euthanasia & Physician Assisted Suicide – Katholiek: Encycliek Evangelium Vitae van paus Johannes Paulus II (1995) | Stichting Medische Ethiek – Protestant: Th. Boer: Euthanasie: de regel achter de uitzondering | Euthanasia Ethics Theology Dutch Perspective