Links “dierenethiek”

 

Nederland/België

Achtergronden

Animal Freedom: Informatie – FOD Volksgezondheid: Dieren en plantenGeschiedenis van het vegetarisch eten – Kennislink Dossier: Dierproefalternatieven  – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Dierproeven – Politicologen Sjoerdje van Heerden en Meindert Fennema over dierenrechten: Zijn dieren de slaven van de 21ste eeuw? – Radbouduniversiteit Nijmegen: Proefdierkunde

 

Ethische reflectie

Dierenrechten > Dierengekte: emancipatie van kippen en tijgers – RUG: Diere(n)thiek - Filosofische theorieën

 

Onderzoek aan dieren > Vrije Universiteit Amsterdam

 

Dierenbevrijding en dierenrechten: Peter Singer – Kritische beschouwing bij Peter Singer: van Matthijs de Blois: Bij de beesten af met kritiek daarop van Theo de Boer: Het gelijk van Peter Singer

 

Links

Dierenrechten op het WWW

 

Onderwijs

Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek: ECCENT (dieren en dierproeven op school)

 

Organisaties

Animal FreedomDierenbeschermingDier & RechtMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijVereniging ProefdiervrijWakker dier

 

 

Internationaal

Achtergronden/Ethische reflectie

 

BBC Ethics guide: Hunting – bioethic.net: Bioethics.Net | In the News – Dierenrechten > Animal Rights Law Project at Rutgers (met een dode dieren teller)

 

Danish Council on Ethics: Man or Mouse? (2008) over “chimaeras”

 

Internet Encyclopedia of Philosophy Animals and Ethics | Stanford Encyclopedia of Philosophy – The Moral Status of Animals

 

Oude en nieuwe filosofen over dieren: The Animal Rights Library How to Do Animal Rights? – Ethics Updates: The Moral Status of Animals

 

Onderzoek aan dieren > Animal Research Ethics

 

Peter Singer in the Guardian

 

Links

Animal Welfare and the Ethics of Animal Use Tom Regan Animal Rights Archive

 

Organisaties

Culture & Animals FoundationPeople for the Ethical Treatment of Animals Uncaged Campaigns - Against Vivisection

 

 

Ethiek en religie

BBC: Should Christians go vegetarian? Christenen en vegetarismeGeschiedenis van het vegetarisch eten – Islam en Dierethiek – moslima.nl: DierenrechtenWereldraad voor kerken over de bevrijding van dierenVegetarianism and the Major World Religions