Links “dierenethiek”

 

Nederland/België

 

Animal Freedom: Informatie

Dierenbescherming

Wakker dier

 

dierenbevrijding en dierenrechten: Peter Singer | Kritische beschouwing bij Peter Singer: van Matthijs de Blois: Bij de beesten af met kritiek daarop van Theo de Boer: Het gelijk van Peter Singer

Dierengekte: emancipatie van kippen en tijgers

 

Dier & Recht

Dierenrechten op het WWW

politicologen Sjoerdje van Heerden en Meindert Fennema over dierenrechten: Zijn dieren de slaven van de 21ste eeuw?

 

Expertisecentra ECENT en ELWIeR (Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen ): Dieren en dierproeven op school

Kennislink Dossier: Dierproefalternatieven

discussie op en rond de universiteit: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Dierproeven | Vrije Universiteit Amsterdam | Radboud UMC Nijmegen: Animal Research Facility

Vereniging Proefdiervrij

 

FOD Volksgezondheid: Dieren en plantenGeschiedenis van het vegetarisch eten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

 

Internationaal

 

BBC Ethics guide: Hunting

 

bioethic.net: Bioethics.Net | In the News

 

dierenrechten: Animal Rights Law Project at Rutgers (met een dode dieren teller) | How to Do Animal Rights?

 

filosofisch-ethische achtergronden: Internet Encyclopedia of Philosophy Animals and Ethics | Oude en nieuwe filosofen over dieren: The Animal Rights Library | Stanford Encyclopedia of Philosophy – The Moral Status of Animals

smaakmakers van de modern dierenethiek: Tom Regan Animal Rights Archive | Peter Singer in the Guardian

 

Animal Welfare and the Ethics of Animal Use

 

Danish Council on Ethics: Man or Mouse? (2008) over “chimaeras”

 

Onderzoek aan dieren > Animal Research Ethics

 

Culture & Animals Foundation

People for the Ethical Treatment of Animals

Uncaged Campaigns - Against Vivisection

 

Ethiek en religie

Vegetarianism and the Major World Religions

 

BBC: Should Christians go vegetarian?

Christenen en vegetarisme

Wereldraad voor kerken over de bevrijding van dieren

 

Geschiedenis van het vegetarisch eten

 

islam en Dierethiek

moslima.nl: Dierenrechten