Links “beroepsethiek”

Nederland/België

Achtergronden

Beroepsethiek en marktwerking – Cyril Lansink: Morele pretenties: bedrijfs- en beroepsethiek als disciplineringsinstrument – FNV: Vrijheid van meningsuiting van werknemers met tips voor klokkenluiders

 

Casussen

Ethische dilemma’s op de werkvloer: ethische-dilemmas.nl – Voorbeelden van zelfregulering: Beroepscode voor archivarissenMuseale beroepsethiek

 

Ethische reflectie

Adviespunt KlokkenluidersEthiek en Beroepshouding in de ZorgOnderwijsethiek.nlRechtsethiek.nl – Vooral werkgerelateerde ethiektests op ethiektest.nl

 

Links

Seksuele intimidatie op het werk

 

Organisaties

Adviespunt Klokkenluiders

 

 

Internationaal

Achtergronden

National Whistleblower Center

 

Casussen

Online Ethics Center: Cases and CommentariesUniversity of Waterloo: Cases

 

Ethische reflectie

ASEA: Ethics in the WorkplaceCIMA: Professional Ethics Resources – National Center for Professional & Research Ethics: Ethics CORE

 

Links

Een aantal links is verouderd maar nuttig nietemin: BusinessethicsCIMA: Professional Ethics Resources – National Center for Professional & Research Ethics: Ethics CORE

 

 

Ethiek en religie

Professional Ethics without Religion