Links “beroepsethiek”

 

Nederland/België

 

Beroepsethiek en marktwerking – Cyril Lansink: Morele pretenties: bedrijfs- en beroepsethiek als disciplineringsinstrument – Fenna Vankan: De vrijheid van meningsuiting van werknemers (masterscriptie; ook uitgegeven in boekvorm) – 5 vragen aan… Geert Vermeulen van Damco

 

ethische dilemma’s op de werkvloer: ethische-dilemmas.nl

voorbeelden van zelfregulering: Beroepscode voor archivarissenMuseale beroepsethiek

wetenschappelijk onderzoek op mensen: Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen

 

Ethiek en Beroepshouding in de Zorg

Huis voor Klokkenluiders

Onderwijsethiek.nl

Rechtsethiek.nl

Seksuele intimidatie op het werk

vooral werkgerelateerde ethiektests op ethiektest.nl

 

Internationaal

 

National Whistleblower Center

 

Online Ethics Center: Cases and Commentaries

University of Waterloo: Cases

 

ASEA: Ethics in the Workplace

CIMA: Professional Ethics Resources

globalethics.net: Ethics for Professions Programme

National Center for Professional & Research Ethics: Ethics CORE

 

Ethiek en religie

 

pleidooi voor geloof en beroepsethiek: Professional Ethics without Religion